• :
  • :

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
27/11/2023
Lịch công tác tuần 48 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN - các Tổ chức chính trị - xã hội phường Ngô Mây (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)
Lịch công tác tuần 48 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN - các Tổ chức chính trị - xã hội phường Ngô Mây (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)
Tải xuống
Văn bản mới