1. Vị trí địa giới

1.1. Vị trí: Phường Ngô Mây được thành lập vào năm 2004, là “cửa ngõ” phía Bắc của thành phố Kon Tum. Phường Ngô Mây có 05 thôn, tổ dân phố. Trong đó có 01 thôn là 100% đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng dân số trên địa bàn phường là 1.333 hộ, 4.926 khẩu, trong đó hộ DTTS 132 hộ, 653 nhân khẩu chiếm tỷ lệ 13,26%.

1.2. Địa giới

- Phía Đông giáp phường Duy Tân và xã Đăk Cấm

- Phía Tây giáp xã Vinh Quang

- Phía Nam giáp phường Quang Trung

- Phía Bắc giáp xã Đăk La – huyện Đăk Hà

2. Diện tích tự nhiên: Tổng diện tích đất tự nhiên 1.721,78 ha. Đất nông nghiệp: 1288,58 ha; đất phi nông nghiệp: 433,20 ha.

Đặc điểm khí hậu: Phường Ngô Mây thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên. Nhiệt độ trung bình trong năm dao động trong khoảng 22 - 230C, biên độ nhiệt độ dao động trong ngày 8 - 90C. 

Phường Ngô Mây có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa chủ yếu bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Hàng năm, lượng mưa trung bình khoảng 2.121 mm, lượng mưa năm cao nhất 2.260 mm, năm thấp nhất 1.234 mm, tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 8. Mùa khô, gió chủ yếu theo hướng đông bắc; mùa mưa, gió chủ yếu theo hướng Tây Nam. 

Độ ẩm trung bình hàng năm dao động trong khoảng 78 - 87%. Độ ẩm không khí tháng cao nhất là tháng 8 - 9 (khoảng 90%), tháng thấp nhất là tháng 3 (khoảng 66%).